Πόσο Κοστίζει η Ανάκτηση Δεδομένων; Τιμές & Ενδεικτικά Κόστη

Ενδεικτικές Τιμές Ανάκτησης Δεδομένων

Οι παρακάτω τιμές ανάκτησης δεδομένων είναι ενδεικτικές, ούτως ώστε οι πελάτες μας να γνωρίζουν κατ’ εκτίμηση το κόστος και όχι ακριβώς την τελική τιμή, καθώς αυτή καθορίζεται μετά τη διάγνωση της κατάστασης του αποθηκευτικού μέσου.

Δυστυχώς δεν μπορούμε να δεσμευτούμε στην τιμή.

Πρώτα πρέπει να ελέγξει ένας μηχανικός μας το μέσον σας, ούτως ώστε να εκτιμηθεί το κόστος των ανταλλακτικών και των εμπλεκόμενων εργατοωρών.

Αν δεν καταλαβαίνετε τους τεχνικούς όρους επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε τηλεφωνικά μια εκτίμηση κόστους επαναφοράς δεδομένων.

Κόστος Διάγνωσης

Το κόστος διάγνωσης αφορά την έκδοση τεχνικής αναφοράς για την κατάσταση του αποθηκευτικού μέσου, εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος.

Κατά τη διάγνωση πραγματοποιείται ένας ολοκληρωμένος έλεγχος στο αποθηκευτικό μέσο, όπου εξετάζονται αναλυτικά τα ηλεκτρονικά και μηχανικά του μέρη.

Μαζί με τη διάγνωση παραδίδεται και στον πελάτη ηλεκτρονικά μια προσφορά της εταιρίας για την ανάκτηση αρχείων του δίσκου.

Στην προσφορά περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ανταλλακτικά και η εργασία ώστε ο πελάτης να αναλάβει (εφ’ όσον το επιθυμεί) την προμήθεια ανταλλακτικών με δική του πρωτοβουλία.

Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ή τα ανταλλακτικά υπάρχουν στο εργαστήριο μας μετά τη διαδικασία της διάγνωσης, ο πελάτης μπορεί να έχει και λίστα των ανακτήσιμων αρχείων.

 • Normal Priority Diagnosis: Διάγνωση εντός 3 εργάσιμων ημερών – Τιμή: 60€
 • Express Priority Diagnosis: Διάγνωση εντός 24 ωρών – Τιμή: 300€

Κόστος Επαναφοράς

Το κόστος επαναφοράς για όλα τα αποθηκευτικά μέσα, βάσει του 85% των περιπτώσεων, περιγράφεται παρακάτω:

 • Για επαναφορά αρχείων από διαγραφή, format σε οποιοδήποτε μέσο ή αλλοίωση του συστήματος από κάποιον ιό: 80€-250€
 • Για χαλασμένο σκληρό δίσκο: 150€ – 750€ και ο χρόνος που απαιτείται για μια τυπική υπόθεση είναι από 5 εργάσιμες ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες, αναλόγως τη σοβαρότητα της βλάβης.
 • Για χαλασμένο Flash USB Drives & κάρτα μνήμης:
  • Λογικά Προβλήματα: από 100€ και ο χρόνος που απαιτείται για μια τυπική υπόθεση είναι από 5 εργάσιμες ημέρες έως και 15 ημέρες, αναλόγως τη σοβαρότητα της βλάβης.
  • Ηλεκτρονικά Προβλήματα ή Controllerαπό 200€ και ο χρόνος που απαιτείται για μια τυπική υπόθεση είναι από 10 εργάσιμες ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες, αναλόγως της σοβαρότητας της βλάβης.
 • Για κινητό τηλέφωνο / Smartphone: από 150€ και ο χρόνος που απαιτείται για μια τυπική υπόθεση είναι από 5 εργάσιμες ημέρες έως και αρκετές εβδομάδες, αναλόγως της σοβαρότητας της βλάβης.
 • Για χαλασμένο SSD δίσκο:
  • Βλάβες στο λογικό μέρος: από 100€-400€ και ο χρόνος που απαιτείται για μια τυπική υπόθεση είναι από 7 εργάσιμες ημέρες έως 15 μέρες, αναλόγως τη σοβαρότητα της βλάβης.
  • Βλάβες ηλεκτρονικές / firmware: από 500€ και ο χρόνος που απαιτείται για μια τυπική υπόθεση είναι από 15 εργάσιμες ημέρες έως και αρκετούς μήνες, αναλόγως της σοβαρότητας της βλάβης.
 • Για Raid σύστημα: υπολογίζεται περίπου από 500€ ανά δίσκο που περιλαμβάνεται στο RAID ανάλογα το στήσιμο, την πολυπλοκότητα, τη βλάβη και τις ημέρες εργασίας.

Express Υπηρεσία Διάσωσης Δεδομένων

Για εταιρίες ή ιδιώτες όπου τα δεδομένα είναι κρίσιμης σημασίας να παραδοθούν κατά προτεραιότητα υπάρχει λύση!

Επιλέξτε την υπηρεσία Express Διάσωσης Δεδομένων.

Η Express υπηρεσία η οποία επιβαρύνει το κόστος αλλά στην υπόθεση σας ανατίθεται ένας μηχανικός μας ο οποίος εργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα 24/7.

Αυτό συμβαίνει μέχρι το πέρας της διαδικασίας διάγνωσης ή αν διατίθενται ανταλλακτικά, μέχρι το πέρας της ανάκτησης.

Διευκρινίσεις για την υπηρεσία Express

 • Δεν ξεκινά κανένας διαγνωστικός έλεγχος αν πριν δεν έχει καταβληθεί το κόστος διαγνωστικού ελέγχου.
 • Το κόστος διαγνωστικού ελέγχου συμψηφίζεται με το τελικό κόστος μόνο σε πελάτες που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία της ανάκτησης.
 • Στο κόστος διάγνωσης συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του δίσκου σας από το χώρο σας στο εργαστήριο μας, ο έλεγχος του δίσκου από εξειδικευμένο μηχανικό ανάκτησης δεδομένων και η παράδοση του διαγνωστικού ελέγχου & οικονομικής προσφοράς.
 • Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν δέσμευση της εταιρίας.
 • Δέσμευση αποτελεί η προσφορά που λαμβάνει ο πελάτης μετά την εξέταση του αποθηκευτικού μέσου.
 • Υπάρχει περίπτωση η τιμή που θα λάβετε κατόπιν της διάγνωσης να διαφέρει αρκετά από τις προαναφερόμενες τιμές.
 • Οι τιμές έχουν προσδιοριστεί με δεδομένο ότι το filesystem είναι NTFS/FAT. Σε περίπτωση που έχουμε άλλο filesystem ή λειτουργικό σύστημα οι τιμές μπορεί να είναι επιβαρυμένες αισθητά καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα της ανάλυσης σε περίπτωση που υπάρχουν μη ανακτημένα sectors του δίσκου.
 • Το κόστος της διάγνωσης στον πρώτο πίνακα δεν επιστρέφεται στον πελάτη, εάν δεν προχωρήσει σε ανάκτηση.
 • Σε περιπτώσεις SSD, Raid Συστήματος, Micro SD ανάλογα τη βλάβη οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες.

Τί αλλάζει στις περιπτώσεις Express – Έκτακτης Ανάγκης;

Στις περιπτώσεις Express οι τιμές μπορεί να είναι πολλαπλάσιες από τις ενδεικτικές.

Οι μηχανικοί μας εργάζονται 24ώρες το 24ωρο, ανεξαρτήτως αργιών και ωραρίου εργασίας της εταιρίας με έξτρα βάρδιες.

Για τη ταχύτερη αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων των αποθηκευτικών μέσων, ενδέχεται να υπάρξει παραγγελία πολλαπλών ανταλλακτικών από ανεξάρτητες πηγές του εξωτερικού.

Τέλος γίνεται express παράδοση των δεδομένων με Courier (αν χρειαστεί) ή δίνεται επιλογή για παράδοση στο Cloud.

Πώς υπολογίζεται η τιμή;

 • Υπάρχει επιβάρυνση στη τιμή σε περίπτωση αλλοίωσης της εγγύησης του μέσου με οποιοδήποτε επεμβατικό τρόπο (αλλαγή pcb, άνοιγμα κλπ.).
 • Οι τιμές επιβαρύνονται αισθητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και επηρεάζονται αναλόγως το χρονικό περιθώριο παράδοσης.
 • Η τιμή ανάκτησης δεδομένων προκύπτει από τα παρακάτω:
  • τις εργατοώρες εργασίας των μηχανικών μας
  • την δυσκολία του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε
  • το κόστος των ανταλλακτικών
  • και το ρίσκο που υπάρχει να μην επαναφέρουμε τα αρχεία σας και να καταναλώσουμε εργατοώρες χωρίς αποτέλεσμα

Ψάχνετε για ειλικρινείς και αξιόπιστες υπηρεσίες;

Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκατεστημένου εξοπλισμού

Κλείστε ραντεβού σήμερα με την ηλεκτρονική φόρμα μας

24/7 SUPPORT

+30 694 6735 251

laptop-repair-dt-pcexperts

Διεύθυνση:

Θωμά Χατζίκου 1, 56122 Μενεμένη, Θεσσαλονίκη

DT-PC EXPERTS S.M.P.C. © 2007-2021. All Rights Reserved.

Α.Φ.Μ.: 801547632 | ΔΟY: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158909806000

Αρέσει σε %d bloggers: