Ανάκτηση Βάσης Δεδομένων (SQL Server, MDF, Access, Sharepoint))

Ανάκτηση βάσης δεδομένων

Εάν βρίσκεστε σε αυτή τη σελίδα λογικά χρειάζεστε ανάκτηση σε βάση δεδομένων SQL Server η Microsoft Sharepoint. Επίσης μπορεί να αναζητούσατε ανάκτηση σε οποιαδήποτε άλλη μορφή βάσης δεδομένων. Δείτε αν αυτό που ψάχνετε εντάσσεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Χάλασε ο SQL Server
 • Έχω πρόβλημα με το αρχείο MDF
 • Καταστράφηκε η βάση δεδομένων SQL
 • Χρειάζομαι επισκευή αρχείου SQL Server
 • Έχω πρόβλημα με τον Microsoft SQL Server
 • SQL Server Data Recovery
 • Καταστράφηκε η βάση δεδομένων μου
 • Ανάκτηση βάσης δεδομένων
 • Ανάκτηση δεδομένων από Sharepoint Server
 • Microsoft Sharepoint Server Recovery

Ερχόμαστε στο χώρο σας, για μελέτη και έκδοση οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας.

Διαδικασία επισκευής βάσης δεδομένων SQL Server

Στο εργαστήριο της DT-PC EXPERTS, λαμβάνουμε συχνά περιπτώσεις ανάκτησης δεδομένων από βάσεις δεδομένων, οι οποίες έχουν προκληθεί είτε από κάποια διακοπή ρεύματος, βλάβη στον RAID Controller του Server, corrupted αρχεία MDF/NDF η κάποιο ανθρώπινο λάθος.
Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε για ένα εταιρικό πελάτη ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρή καταστροφή καθώς έχει καταρρεύσει ο SQL Server και έχουν χαθεί σημαντικά στοιχεία από κάποιο λογιστικό πρόγραμμα, CRM ή εμπορικό πρόγραμμα, στο οποίο βασίζεται η κεντρική λειτουργία της εταιρίας Συχνά αυτά τα συστήματα είναι βασισμένα σε ένα Server ο οποίος για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιεί RAID σύστημα αποθήκευσης (RAID1, Raid5, RAID6) ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα που παρέχει προστασία σε περίπτωση αστοχίας υλικού. Δείτε περισσότερα για την ανάκτηση δεδομένων από RAID σύστημα, στην σχετική ενότητα των υπηρεσιών μας.
Τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας και συνήθως έχουμε θετικά αποτελέσματα και χαρούμενους πελάτες με το πέρας της διαδικασίας. Οι μηχανικοί της DT-PC EXPERTS  θα εργαστούν στα αποθηκευτικά μέσα που θα τους παραδοθούν από τον πελάτη και θα ανακτήσουν ότι είναι δυνατό τεχνικά να ανακτηθεί.
Η εργασία αυτή γίνεται σε πολύ στενή συνεργασία με την εταιρία μηχανογράφησης του πελάτη, οι οποίοι θα ελέγξουν και θα κρίνουν αν το τελικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό ώστε να γίνει η πληρωμή και να παραδοθούν τα αρχεία.
Υπάρχει ειδική διαδικασία κατά την οποία τα τελικά αρχεία της ανάκτησης παραδίδονται στο μηχανογράφο εξ’ αποστάσεως, σε υπολογιστή με δυνατότητα εξ αποστάσεως χειρισμού και εκεί στήνεται όλο το σύστημα του πελάτη ώστε να ελεγχθούν οι εγγραφές στην βάση δεδομένων.

Πώς μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα στην βάση δεδομένων SQL;

Υπάρχουν αρκετά σενάρια στα οποία ένα σύστημα βάσης δεδομένων μπορεί να καταστραφεί και να μην μπορεί να εκκινήσει. Μερικά από αυτά περιγράφονται παρακάτω:
 • Βλάβη στο Hardware αποθήκευσης: Είτε μιλάμε για σκληρό δίσκο είτε για σύστημα RAID, πάντα υπάρχει η πιθανότητα μηχανικής βλάβης στο αποθηκευτικό μέσο ή στα αποθηκευτικά μέσα από τα οποία αποτελείται (περίπτωση RAID).
 • Βλάβες στο σύστημα αρχείων: Βλάβη στην βάση SQL μπορεί επίσης να προκύψει από τυχαίο σφάλμα εγγραφής του λειτουργικού συστήματος, οπότε να καταλήξουμε σε κατεστραμμένο MDF ή NDF αρχείο (Corrupted mdf sql file).
 • Αποτυχία επαναφοράς του backup αρχείου της βάσης: O SQL server συνήθως παραμετροποιείται ώστε να κρατάει backup ανά τακτά χρονικά διαστήματα ολόκληρης της βάσης. Όμως δεν λείπουν οι περιπτώσεις που το αρχείο αυτό δεν γράφτηκε σωστά και δεν λειτουργεί.

Ποια είναι η διαδικασία;

Για να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανάκτηση ή την επισκευή αρχείου βάσης δεδομένων θα πρέπει συνήθως να έχουμε στο εργαστήριο μας τα αποθηκευτικά μέσα του πελάτη στην αρχική τους μορφή και χωρίς επεμβάσεις. Αφού επιλυθούν τα οποιαδήποτε μηχανικά ή ηλεκτρονικά προβλήματα στα αποθηκευτικά μέσα ξεκινάει η διαδικασία λογικής ανάκτησης όπου επαναφέρεται η αρχειοδομή και κατόπιν ξεκινάει η ανάλυση των SQL αρχείων.
Από εκεί γίνεται εξαγωγή των υγειών εγγραφών και εγγράφεται ένα νέο SQL (MDF,NDF,LDF) αρχείο το οποίο παραδίδεται στον μηχανογράφο του πελάτη για έλεγχο και Import στον SQL Server.

Σε ποια συστήματα μπορεί να γίνει ανάκτηση βάσης δεδομένων;

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft του Exchange Server
 • Microsoft Visual FoxPro βάση δεδομένων DBF
 • SAP Sybase Database Recovery
 • Oracle Database Recovery
 • MySQL Database Data Recovery
 • FileMaker Data Recovery
 • IBM Lotus Notes Recovery
 • Microsoft Sharepoint
 • DBF Data Recovery
 • Paradox Data Recovery
 • Microsoft Access

Ανάκτηση Βάσης Δεδομένων από SharePoint Recovery

Η DT-PC EXPERTS αναλαμβάνει την ανάκτηση δεδομένων από Microsoft Sharepoint Server και την εξαγωγή των αρχείων του Sharepoint σε φυσικά αρχεία με την αρχική τους δομή. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα .mdb αρχεία του Sharepoint και με εξειδικευμένα Script να αποκαταστήσουμε την όποια βλάβη έχει επέλθει από κάποια απώλεια.

Οι συνήθεις βλάβες σε εγκαταστάσεις Sharepoint που έρχονται στο εργαστήριο μας για αποκατάσταση, είναι όταν τα αρχεία της βάσης είναι corrupted (κατεστραμμένα) ή όταν έχει γίνει ακούσια διαγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε καλά το αντικείμενο της ανάκτησης δεδομένων από Microsoft Sharepoint Server και έχουμε συνήθως θετικά αποτελέσματα και ανάκτηση ενός μεγάλου μέρους ή όλων των αρχείων.

Ανάκτηση Βάσης Δεδομένων από Microsoft Access

Πολλές φορές έχουμε αναλάβει περιστατικά για ανάκτηση βάσης δεδομένων Microsoft Access και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά από την εργασία μας. Είτε το αρχείο της Microsoft Access είναι κατεστραμμένο, είτε έχει γίνει διαγραφή του, ενδεχομένως να μπορούμε να σας βοηθήσουμε να το ξαναβρείτε και να επισκευαστεί ή να καταφέρουμε να εξάγουμε κάποια χρήσιμα tables.

Παρακάτω φαίνονται τα αρχεία τα οποία μπορούμε να ανακτήσουμε είτε δεδομένα είτε τα password τους:

 • Access Project (2007, 2010) .adp
 • Access Blank Project Template (2007, 2010) .adn
 • Access Database (2007, 2010, 2013, 2016) .accdb
 • Access Record-Locking Information (2007, 2010, 2013, 2016) laccdb
 • Access Web App Reference .accdw
 • Access Signed Packages .accdc
 • Access Database, used for Add-ins .accda
 • Access Database Runtime (2007, 2010, 2013, 2016) .accdr
 • Access Database Template (2007, 2010, 2013, 2016) .accdt
 • Access Database (2003 and earlier) .mdb
 • Access Database, used for addins (2,95,97), previously used for workgroups (2). .mda
 • Access Workgroup, database for user-level security. .mdw
 • Access (SQL Server) detached database (2000) .mdf
 • Protected Access Database, with compiled VBA (2003 and earlier) .mde
 • Protected Access Database, with compiled VBA (2007, 2010, 2013, 2016) .accde
 • Windows Shortcut: Access Macro .mam
 • Windows Shortcut: Access Module (class or module) .mad
 • Windows Shortcut: Access Query .maq
Εάν η βάση δεδομένων σας δεν αναγράφεται παραπάνω παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας καθώς η λίστα περιλαμβάνει μόνο τα συχνότερα περιστατικά που λαμβάνουμε αλλά  μπορούμε να αναλάβουμε την ανάκτηση δεδομένων σχεδόν οποιουδήποτε συστήματος.

laptop-repair-dt-pcexperts

Διεύθυνση:

Θωμά Χατζίκου 1, 56122 Μενεμένη, Θεσσαλονίκη

DT-PC EXPERTS S.M.P.C. © 2007-2021. All Rights Reserved.

Α.Φ.Μ.: 801547632 | ΔΟY: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158909806000

Αρέσει σε %d bloggers: