Ανάκτηση Δεδομένων

Ανάκτηση πληροφοριών

Η διαδικασία της διάσωσης δεδομένων τα οποία θεωρούνται μη προσβάσιμα, είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή και δύσκολη διαδικασία. Οι βλάβες συνήθως προκύπτουν από μηχανική βλάβη, αποτυχία του συστήματος ή από χειριστικό λάθος του χρήστη, διαγραφή δεδομένων, format, partition delete.
Η κρίσιμη διαδικασία της ανάκτησης δεδομένων, γίνεται από συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες έχουν το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και τις υλικοτεχνικές υποδομές όπως εργαλεία αποκατάστασης firmware σκληρών δίσκων, εξειδικευμένα διαγνωστικά μηχανήματα καθώς και μηχανήματα αποκατάστασης ηλεκτρονικών βλαβών.

Τι πρέπει να κάνετε άμεσα

 • Όταν προκύψει βλάβη αποθηκευτικού μέσου και χρειάζεστε ανάκτηση, θα πρέπει να κάνετε συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες:

  • θα σας μειώσουν ιδιαίτερα το κόστος της ανάκτησης των δεδομένων σας
  • θα σας αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης των πληροφοριών σας

  Άμεσες ενέργειες που πρέπει να κάνετε:

  • να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, και να μας ενημερώσετε για το συμβάν
  • να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες που θα σας δώσουμε

Τι δεν πρέπει να κάνετε

 • Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας υπάρχουν σε συσκευές, που η βλάβη προέκυψε ξαφνικά, χωρίς κάποια φυσική καταστροφή του δίσκου ( πτώση, φωτιά, κ.α.). Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας.
  Τα ποσοστά μειώνονται σημαντικά όταν:

  • Γίνουν προσπάθειες ανάκτησης από μη έμπειρο προσωπικό
  • Ο δίσκος έχει ανοιχτεί (αποσφράγιση καλύμματος κεφαλών)
  • Ο δίσκος έχει υποστεί φθορά στο εσωτερικό του
  • Ο δίσκος έχει μεταφερθεί χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία σωστής συσκευασίας και μεταφοράς

Εχεμύθεια & Ασφάλεια


Κατά την διαδικασία της ανάκτησης δεδομένων στο εργαστήριο μας, διαχειριζόμαστε συχνά ευαίσθητα απόρρητα αρχεία μεγάλων εταιριών καθώς και πολύ προσωπικά δεδομένα πελατών.

Είναι προφανές ότι κατά τη διαδικασία αυτή η DT-PC EXPERTS οφείλει να τηρήσει απόλυτη ασφάλεια και εχεμύθεια ως προς τα δεδομένα που ανακτά.

Σύμβαση Συνεργασίας

Για την διασφάλιση των πελατών μας, υπάρχει ειδική παράγραφος στην σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των δύο μερών, που αναφέρει ρητά το θέμα που αφορά την πλήρη εχεμύθεια και την ασφάλεια των δεδομένων.

Στην παράγραφο 4 της σύμβασης που υπογράφει ο πελάτης για να ξεκινήσει η διαδικασία της διάγνωσης / ανάκτησης δεδομένων αναφέρονται τα παρακάτω σχετικά με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας :

Η Εταιρία παρέχει τις υπηρεσίες της και διεκπεραιώνει την εξέταση ή/και την ανάκτηση των δεδομένων με απόλυτη εχεμύθεια και μυστικότητα σχετικά με το περιεχόμενο αυτών, που εξετάζονται ή/και ανακτώνται, τηρώντας το Νόμο (ιδίως περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και υποχρεούμενη να διαφυλάσσει, σε κάθε περίπτωση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των δεδομένων του Πελάτη.

Η DT-PC EXPERTS δεσμεύεται στην υποχρέωση της να κρατήσει απόλυτη εχεμύθεια για τις προσωπικές πληροφορίες του πελάτη καθώς και για οποιοδήποτε παράγωγο ευρήματος ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Μέσα στις υποχρεώσεις της εταιρίας είναι να μην αποκαλυφθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του πελάτη.

Οι εργαζόμενοι στα εργαστήρια της DT-PC EXPERTS έχουν επίσης υπογράψει σύμβαση βαρύτατων κυρώσεων για την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της εταιρίας.

Πέραν αυτού ακολουθούνται κάποιες πολύ συγκεκριμένες αρχές :

 1. Από την στιγμή που παραλαμβάνεται ένας δίσκος, του δίδεται ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος τον συνοδεύει στο εργαστήριο. Ο αριθμός αυτός αποτρέπει στον υπάλληλο του τεχνικού τμήματος να γνωρίζει προσωπικά στοιχεία του πελάτη που έφερε το δίσκο.
 2. Κατά τη διάρκεια της ανάκτησης δεδομένων, τα αρχεία των πελατών ελέγχονται με software για την ακεραιότητα τους και παραδίδεται στον πελάτη λίστα αρχείων με δομή φακέλων, ονόματα και μέγεθος. Οι τεχνικοί της DT-PC EXPERTS δεν ανοίγουν τα αρχεία για να επαληθεύσουν αν δουλεύουν ή όχι, καθώς κάτι τέτοιο θα εξέθετε τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη. Αντίθετα παραδίδουν τη λίστα των αρχείων στον πελάτη ο οποίος υποχρεούται να παραστεί στην έδρα της εταιρίας και να ελέγξει σε ξεχωριστό χώρο την ακεραιότητα των δεδομένων που ανακτήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό δεν εκτίθενται τα δεδομένα του πελάτη στους υπαλλήλους του τεχνικού τμήματος εκτός εάν ο πελάτης ζητήσει κάτι διαφορετικό.
 3. Τα δεδομένα των πελατών που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ανάκτησης δεδομένων, παραμένουν με δεύτερο αντίγραφο τους στην εταιρία για 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής τους στον πελάτη, για λόγους ασφαλείας. Μόλις ο πελάτης επαληθεύσει την ακεραιότητα των δεδομένων του, μπορεί να τηλεφωνήσει στην εταιρία ούτως ώστε να διαγραφτεί νωρίτερα το αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του.

Αποστολή μέσου για διάγνωση & ανάκτηση

laptop-repair-dt-pcexperts

Διεύθυνση:

Θωμά Χατζίκου 1, 56122 Μενεμένη, Θεσσαλονίκη

DT-PC EXPERTS S.M.P.C. © 2007-2021. All Rights Reserved.

Α.Φ.Μ.: 801547632 | ΔΟY: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158909806000

Αρέσει σε %d bloggers: